RevitaMedAS er et privat helsetilbud med fokus i revitalisering/rehabilitering.

Medisinsk kompetanse: Lege, Sykepleier, Fysio eller Ergoterapeut, Personlig trener

Spesiell behandlingsprogram for:

  • Kronisk utmattelse
  • Eldre
  • Overvekt
  • Rehabilitering

Ta kontakt for mere info.

Vi tilbyr:

  • mHBOT (mild - Hyperbar oksygen treatment) behandling i høytrykks kammer.
  • xBody EMS (Elektro muskell stimulering) - helekropps trening med veiledning av personlig trener
  • Hud revitalisering - individuell tilpasset program, kombinasjon av naturlig og farmakologisk behandling

X BODY EMS trening

Effective way to shape up

more

mHBOT behandling

High tech way to extend your life

more

HUD Revitalisering

Naturally restored skin has a best appearance

more